Pretraga

Arhiva članaka

среда, 23. октобар 2019.

Spisak partizanskih boraca iz Slatine

Zbirni pregled:

Boraca iz Slatine u raznim partizanskim jedinicama a prema podacima koje sam uspio prikupiti bilo je 156.

Poginulo je 35 boraca ili oko 22,43%.
Prvi borac iz Slatine koji je poginuo bio je Savo Radulović, 13.januara 1942. godine.
Poslednji borac koji je poginuo bio je Milovanović Jove Ilija, 1.11.1945. godine.

Pregled po teritorijalnoj zastupljenosti i godinama pristupa NOB-i u tabeli ispod:

Mjesto
od 1941
od 1942
od 1943
od 1944
od 1945
 nepoz.  
Ukupno
Gor. Slatina
 2
5
45
 5
 28

 85
Sr. Slatina
 2
11
1
 14
Donj. Slatina
 4
 1
19

24
Gajevi
 6
 27 

 33
Ukupno
2
 5
57 
 6
85
1
156 

Po nacionalnoj strukturi bilo je: Srba 148 , Jugoslovena 4 i  Hrvata 3 i Slovenaca 1.

Bilo je 152 muškaraca i 4 žene.

Pero Bosić je nosilac partizanske spomenice (pripadnik NOB-e od 1941) i narodni heroj.
Savo Radulović nosilac partizanske spomenice.
Vuksanović Jovana Rajko je poslednji borac koji je pristupio u partizansku jedinicu, 13.5.1945. godine.
Najstariji borac je Stanišić Miće Jovan, rođen 1890. godine.
Najmlađi borac je Milovanović Mile Luka, rođen 1933. godine.

Bilo je 8 članova KPJ i 2 člana SKOJ-a.

Starješinski kadar  je bio sledeći:
1 komandant odreda , 1 zamjenik komandanta bataljona, komandira čete, 1 zamjenik komandira čete , 3 komandira voda , desetara , 1 intendant, politička radnika, 1 predsjednik NOO i 4 odbornika NOO.

Po zanimanju bilo je: zemljoradnika 146, radnika 5, trgovaca 3 i đaka 2.

SPISAK BORACA POSAVSKO TREBAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA
(Esad Tihić: Posavsko-trebavsko-partizanski odred - spisak boraca)

1. BOSIĆ Vlade PERO, 1921. Gornja Slatina, Srbin, radnik, u NOB* od 1941. u odredu od 20.9.1943, komandant odreda, član KPJ, narodni heroj, poginuo 17. januara 1945, Gradačac.

2. ANTIĆ Riste ANTONIJE, 1923, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac.
3. ANTIĆ Pere RAJKO, 1924, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945. borac.
4. ARANĐIĆ Miče BOŽO, 1920, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
5. ARANĐIĆ Miće CVJETKO, 1911, Gornja Slatina, Srbin, trgovac, u odredu od 4.4.1945, borac.
6. ARANĐIĆ Vlade JOVO, 1927, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
7. ARANĐIĆ Marijana PERO, 1927, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik u odredu od 15.4.1945, borac.
8. BABIĆ Luke LUKA, 1898, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, borac, umro 1968.
9. BABIĆ Mihajla NIKOLA, 1929, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
10. BAĆIĆ Pere NIKOLA, 1925, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
11. BIJELIĆ Jelisije NIKOLA, 1920, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac.
12. BIJELIĆ Petra SAVO, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac, umro 1966.
13. BLAGOJEVIĆ Todora STOJA, 1925, Gornja Slatina, Srpkinja, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od aprila 1944, borac, poginula decembra 1944, Gornja Slatina.
14. BOSIĆ Cvijana CVIKO, 1916, Gornja Slatina, Srbin, trgovac, u odredu od 20.9.1943, zamjenik komandanta bataljona, član KPJ.
15. BOSIĆ Cvijana DIMITRIJE, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu 12.4.1945, borac.
16. BOSIĆ Jovana MIHAJLO, 1921, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 17.4.1945, vodnik voda, umro 1978.
17. BOSIĆ Milana NEDELJKO, 1923, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 20.9.1943, u odredu od 11.4.1944, borac.
18. BOSIĆ Milana NIKOLA, 1929, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik u odredu od 15.4.1945, borac.
19. BOSIĆ Vlade NIKOLA, 1926, Gornja Slatina, Srbin, đak, u NOB od 1.2.1942, u odredu od 20.9.1943, pomoćnik komesara čete, član KPJ.
20. BOSIĆ Pere RADE, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od aprila 1944, borac.
21. DESPIĆ Luke MILAN, 1922, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
22. ĐEKIĆ Obrada BOŽO, 1913, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od septembra 1943, borac, poginuo marta 1944. Crkvina.
23. ĐEKIĆ Milana SAVO, 1927, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, borac, poginuo oktobra 1944, Tuzla.
24. ĐURIĆ Nike ĐORĐE, 1915, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
25. ĐURIĆ Milana JOVO, 1928, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
26. ĐURIĆ Ilije MAKSIM, 1924, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 14.4.1945, borac.
27. ĐURIĆ Nike RAJKO, 1912, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac, umro 1976.
28. ĐURIĆ Krste SPASOJE, 1928, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
29. ĐURIĆ Milana STEVO, 1925, Gajevi, Srbin, trgovački pomoćnik, u NOB od 10.7.1943, u odredu od 6.4.1945, politički delegat voda.
30. ĐURIĆ Laze STEVO, 1921, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac.
31. DŽOMBIĆ Pere BOŽO, 1913, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
32. DŽOMBIĆ Riste BOŽO, 1922, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 14.4.1945, borac.
33. DŽOMBIĆ Mihaila CVIJAN, 1924, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
34. DŽOMBIĆ Pere CVIJETIN, 1919, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 4.4.1945, borac.
35. DŽOMBIĆ Marka JOVO, 1927, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 16. 4. 1945, borac.
36. DŽOMBIĆ Mihaila MILAN, 1920, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.5.1945, borac.
37. GAJIĆ Bože MILAN, 1925, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
38. GAJIĆ Bože RADOVAN, 1922, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac.
39. GAZETIĆ Rade PERO, 1923, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.3.1945, borac.
40. IGNJATOVIĆ Rade ĐORĐE, 1928, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 19.4.1945, borac.
41. IGNJATOVIĆ Rade NIKOLA, 1926, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 19.4.1945, borac.
42. ILIŠKOVIĆ Stanka JOVAN, 1928, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7.3.1945, borac.
43. ILIŠKOVIĆ Jovana MILORAD, 1924, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7.3.1945, borac.
44. JOVIĆ Cvijana ALEKSANDAR, 1923, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac, poginuo 10.5.1945, Odžak.
45. JOVANOVIĆ Gojka JEVTO, 1919, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
46. JOVANOVIĆ Rade MILAN, 1923, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.3.1945, borac, umro 1975.
47. KERTIĆ Pere MAKSO, 1929, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
48. KERTIĆ Đorđa VASO, 1930, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, borac,
umro 1972.
49. KOJIĆ Petra MARKO, 1924, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
50. KOSTIĆ Luke MARKO, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.2.1945, borac.
51. MAKSIMOVIĆ Veljka DUŠAN, 1927, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.4.1945, borac.
52. MANDARIĆ Nikole AVGUSTIN, 1926, Srednja Slatina, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac
53. MILANOVIĆ Cvijana RADIVOJE, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od aprila 1944, poginuo 1945, Gornja Slatina.
54. MILIĆEVIĆ Marka PETAR, 1913, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 24.9.1943, borac.
55. MILOVANOVIĆ Jove ILIJA, 1919, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, komandir čete, član KPJ, poginuo 1. 11. 1945.
56. MILOVANOVIĆ Mile LUKA, 1933, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
57. MILOVANOVIĆ Luke MIRKO, 1912, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac.
58. MILJIĆ Mihaila PERO, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
59. MOJIĆ Pere MILAN, 1926, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
60. MOKRIĆ Laze TATOMIR, 1915, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8.4.1945, borac.
61. NEDIĆ Boška JOVAN, 1924, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.4.1945, borac.
62. NEDIĆ Jovana NIKOLA, 1926, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac.
63. OSTOJIĆ Pere OSTOJA, 1915, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
64. OSTOJIĆ Cvijana PERO, 1917, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik u odredu od 8.5.1945, borac, umro 1968.
65. PAVLOVIĆ Mile NIKOLA, 1923, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
66. PETKOVIĆ Nikole CVIJAN, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
67. PETROVIĆ Živana STOJAN, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac, umro 1972.
68. POPOVIĆ Đorđa CVIJAN, 1910, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 13.4.1945, borac.
69. SAVIĆ Blagoja MIĆO, 1917, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, desetar.
70. SAVIĆ Stanka MIRKO, 1916, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7.4.1945, borac.
71. SAVIĆ Rade PERO, 1926, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945.
72. SAVIĆ Rade SAVO, 1921, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 17.3.1945, borac.
73. SEKULIĆ Miloša BOŽO, 1928, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8.4.1945, borac.
74. SEKULIĆ Radovana ĐORĐE, 1923, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u Odredu od 1.4.1945, borac, umro 1981.
75. SIMEUNOVIĆ Jaćima BOŽO, 1923, Gajevi, Srbin, najamni radnik, u odredu od 3.2.1945, borac.
76. SIMEUNOVIĆ Marka ČEDOMIR, 1924, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
77. SIMEUNOVIĆ Lazara CVIJETIN, 1921, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
78. SIMEUNOVIĆ Jove JOVO, 1910, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12.4.1945, borac, umro 1974
79. SIMEUNOVIĆ Tanasije KOSTA, 1920, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac, umro 1965.
80. SIMEUNOVIĆ Lazara LAZO, 1915, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
81. SIMEUNOVIĆ Obrada MILAN, 1926, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 6.5.1945, borac.
82. SIMEUNOVIĆ Đoke PETAR, 1919, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
83. SIMEUNOVIĆ Steve STEVO, 1916, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, vodnik voda.
84. SIMEUNOVIĆ Sime VLADIMIR, 1922, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 1.4.1945. borac.
85. STAJIĆ Ilije JOVO, 1923, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.4.1945, borac.
86. STAJIĆ Pere MARKO, 1895, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, borac, umro 1970.
87. STANIŠIĆ Miće JOVAN, 1890, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8.4.1944, borac, umro 1953.
88. STANIŠIĆ Jovana RADE, 1920, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
89. STANIŠIĆ Ljuboja STANKO, 1920, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
90. STANIŠIĆ Lazara VLADIMIR, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
91. STANKOVIĆ Ilije CVIJETIN, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 20.9.1943, borac, poginuo polovinom avgusta 1944, Konjuh.
92. STANKOVIĆ Ilije KRSTA, 1926, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.3.1945, borac.
93. STEVIĆ Mihajla OBRAD, 1983, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1.3.1942, u odredu od aprila 1944, politički radnik, član KPJ, umro 1972.
94. STEVIĆ Obrada PETAR, 1918, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 15.7.1943, u odredu od 15.2.1944, zamjenik komandira čete, član KPJ.
95. STOJANOVIĆ Krste JOVO, 1926, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
96. STOKIĆ Petra BOŽO, 1917, Srednja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 4.4.1945, borac.
97. ŠLJOKIĆ Cvijana MILAN, 1918, Gajevi, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 15.8.1943, u odredu od 15.1.1944, intendant bataljona, član KPJ.
98. TANASIĆ Tanasije JOVO, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
99. TUBAKOVIĆ Jove GAVRO, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 20.8.1943, u odredu od 20.9.1943, desetar, član SKOJ-a.
100. TUBAKOVIĆ Gavre MILAN, 1914, Gornja Slatina, Srbin, krznar, u NOB, od 1.9.1943, u odredu od 20.9.1943, delegat voda, član KPJ.
101. TUBAKOVIĆ Gavre PETAR, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 17.3.1944, borac, član SKOJ-a.
102. TUZLAKOVIĆ Živka LAZAR, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik u odredu od 13.4.1945, borac.
103. TUZLAKOVIĆ Joce MIHAJLO, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 13.4.1945, borac.
104. VASILJEVIĆ Radovan BOŠKO, 1927, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4. 1945, borac.
105. VASILJEVIĆ Veljka GAVRILO, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 19.4.1945, borac.
106. VASILJEVIĆ Vojke PETAR, 1924, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 16.4.1945, borac.
107. VASILJEVIĆ Veljka SIMO, 1928, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac, poginuo 12.5.1945.
108. VASILJEVIĆ Sime VELJKO, 1903, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik u odredu od 28.9.1943, borac.
109. VUČIĆEVIĆ Teodora NEDELJKO, 1924, Donja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15.4.1945, borac.
110. VUKSANOVIČ Živana CVIJETIN, 1928, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 1.5.1945, borac.
111. VUKSANOVIĆ Alekse NOVO, 1922, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10.4.1945, borac.
112. VUKSANOVIĆ Pere KOSTA, 1897, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od marta 1944, borac, poginuo 1945.
113. VUKSANOVIĆ Jovana RAJKO, 1925, Gornja Slatina, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 13.5.1945, borac.
114. ĆAVAROVIĆ Nike MATO, 1914, Srednja Slatina, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od maja 1945, borac.

SPISAK BORACA 15. MAJEVIČKE UDARNE BRIGADE
(Petnaesta majevička brigada  - sjećanje i članci- spisak boraca)

1. BLAGOJEVIĆ (Marka) DAVID, 1924, Gornja Slatina, Bosanski Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 7.7.1943, borac.
2. BLAGOJEVIĆ (Vlade) DAVID, 1922, Gornja Slatina, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 24. 7.1943. godine, borac.
3. BOSIĆ (Cvijetina) SRETO, 1924, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 27.7.1943, borac. Poginuo jula 1944.
4. BOSIĆ (Spasoja) SIMO, 1924, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od jula 1943, borac. Poginuo oktobra 1943. u borbi za oslobođenje Tuzle.
5. JOVANOVIĆ (Milana) ANGELINA Gina, 1930, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srpkinja, đak, u NOB i brigadi od 8. 9. 1943, bolničarka.
6. JOVlČlĆ (Stanka) MILOŠ, 1924, Donja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 27.7.1943, borac. Poginuo decembra 1943. u centralnoj Bosni.
7. KIKIĆ (Dragutina) MARA, 1923, Donja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srpkinja, zemljoradnica, u NOB i brigadi od jula 1943, borac.
8. KUREŠEVlĆ (Gojka) PERO, 1923, Donja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od avgusta 1943, borac. Poginuo avgusta 1944.
9. KOJIĆ (Petra) RADO, 1924, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od jula 1943, borac. Umro 1967. u Gornja Slatini.
10. MlĆlĆ (Jevte) STOJAN, 1920, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u brigadi od 27. 7.1943, zamjenik komandanta bataljona.
11. MIKIĆ (Mihajla) ĐORĐE, 1924, Srednja Slatina, Bos. Šamac, SRBiH, Srbin, radnik, u NOB i brigadi od 15.7.1943. godine, komandir voda. Umro 19.11.1977. godine u Novom Beogradu.
12. STAJIĆ (Marka) ŽlVAN, 1924, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Srbin, radnik, u brigadi od 28.6.1943, borac.
13. STAJlĆ (Ilije) ŽIVKO, 1922, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Jugosloven, zemljoradnik, u NOB od 2.1.1942, u brigadi od aprila 1943, komandir čete.
14. STAJIĆ (Ilije) RADOVAN, 1929, Gornja Slatina, B. Šamac, SRBiH, Jugosloven, zemljoradnik, u NOB od 27.5.1942, u brigadi od 1943, komandir voda.
15. STANlŠlĆ (Lazara) DUŠAN, 1923, Donja Slatina, B. Šamac, SRBiH, zemljoradnik, Srbin, u brigadi od jula 1943, borac. Poginuo aprila 1944. u Jasenici kod Tuzle.
16. STANIŠIĆ (Ljuboja) STEVO, 1924, Gornja Slatina, Bos. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 28.7.1943, godine, borac. Poginuo novembra 1943. godine kod Sokoca, Romanija.
17. STOKIĆ (Milana) JEVTO, 1926, Srednja Slatina, Bos. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, u NOB i brigadi od 15.7.1943. godine, borac. Poginuo 25.9.1943. godine na Becnju kod Doboja.

SPISAK BORACA 18. HRVATSKE BRIGADE
(Franjo Herljević: Osamnaesta hrvatska brigada i vojno-političke prilike u vrijeme njenog osnivanja i borbenog djelovanja - spisak boraca)

1. BOSIĆ Jove LJUBOMIR, rođen 1928. godine u Gornja Slatini, Bos. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik, stupio u Brigadu 8.5.1945. godine u 4. četu 2. bataljona, borac. Umro 1.8.1984. godine u G. Slatini.
2. BOŽANOVIĆ Mitra CVIJETIN, rođen 1924. godine u Srednjoj Slatini, Bos. Šamac, SRBiH, Jugosloven, radnik, stupio u Brigadu u 2. četu 4. bataljona 8.4.1945. godine, borac.
3. ĐEKIĆ Đorđa MARKO, rođen 1924. godine u Gornjoj Slatini. Bosanski Šamac, SRBiH. Srbin, zemljoradnik. U NOB-u stupio 27.7.1943. godine, a u Brigadu 5.6.1944. godine, borac.
4. GLUVAČEVIĆ Jevte MILANKO, rođen 1925. godine u Srednjoj Slatini, Bosanski Šamac, SRBiH, Jugosloven, zemljoradnik. U Brigadu stupio 5.5.1945. godine, borac. Umro 1984. godine.
5. STANIŠIĆ Jovana ĐORDE, rođen 1925. godine u Donjoj Slatini, B. Šamac, Srbin, zemljoradnik. U Brigadu stupio 14.4.1945. godine, borac. Umro u Donjoj Slatini, 1985. godine.
6. STANIŠIĆ Cvijetina LAZAR, rođen 1926. godine u Donja Slatini, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik. U Brigadu stupio 15. 5. 1945. godine, borac.
7. STANIŠIĆ Save PETAR, rođen 1924. godine u Donja Slatini, B. Šamac, SRBiH, Srbin, zemljoradnik. U NOB-u stupio 8.12.1943. godine, a u Brigadu 5.6.1944. godine, borac.

SPISAK BORACA VII VOJVOĐANSKE BRIGADE
(Nikola Božić: VII Vojvođanska udarna brigada - spisak boraca)

1. KOVAČEVIĆ Mate PERA, rođen 1924, Srednja Slatina, Brčko, desetar, poginuo 7.3.1945 u s. Bolman.

SPISAK BORACA - DRUGIH BRIGADA I ČLANOVA NOO
(Milan Borojević: Ogledalo - Imena za nezaborav)

1. AVRAM STANIŠIĆ - sin Tome i majke Vide, Srbin, rođen 1922. godine u selu Donja Slatina, opština Bosanski Šamac. U NOB od aprila 1945. godine. Kao borac Dopunskog centra u Tuzli razbolio se i umro u bolnici u Tuzli 1945. godine.
2. CVIJETIN STANIŠIĆ - sin Rade i majke Cvijete, Srbin, rođen 1922. godine u Donjoj Slatini, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od aprila 1945. godine. Kao borac utopio se u rijeci Savi 1945. godine u Bosanskom Šamcu.
3. SAVO BABIĆ - sin Mihajla i majke Soke rođene Marković, Srbin, rođen 1926. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od avgusta 1943. godine. Kao borac Šeste istočno bosanske brigade poginuo oktobra 1943. godine, u borbama s Nijemcima za oslobođenje Tuzle.
4. SAVO BOSIĆ - sin Vlade i majke Joke rođene Ignjatović, Srbin, rođen 1924. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od novembra 1942. godine. Kao borac Šeste istočno bosanske brigade, poginuo 1944. godine u borbi sa Nijemcima u Donjoj Trnovi kod Uglјevika.
5. VOJKO VASILjEVIĆ - sin Voje i majke Joke, Srbin, rođen 1903. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od jula 1943. godine, jer je aktivno i organizovano radio za NOP. Bio je odbornik NOO, radi čega su ga, marta 1944. godine, ubili četnici u Batkuši.
6. JOVO ĐURIĆ - sin Koste i majke Ruže rođene Malinović, Srbin, rođen 1926. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 15. juna 1943. godine. Kao borac Sedamnaeste majevičke brigade poginuo novembra 1943. godine na Ozrenu, od četnika.
7. MOMIR ĐURIĆ - sin Časle i majke Stane rođene Mišić, Srbin, rođen 1929. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 17. jula 1943. godine. Kao borac Šeste istočno bosanske brigade poginuo novembra 1943. godine, u borbi sa Nijemcima kod Zavidovića.
8. RADOJKA ĐURIĆ - kći Časle i majke Stane rođene Mišić, Srpkinja, rođena 1927. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnica, u NOB od 17. jula 1943. godine. Kao borac Šeste istočno bosanske brigade poginula novembra 1943. godine, u borbi sa Nijemcima kod Zavidovića.
9. JURIJE KODRE - sin Viktora i majke Ljube, Slovenac, rođen 1930. godine u Mariboru, Slovenija, đak. Pošto je zajedno sa porodicom protjeran iz Slovenije, 1941. godine, živio je u Gornjoj Slatini. U NOB od oktobra 1943. godine. Kao borac Posavsko trebavskog NOP odreda poginuo je 14. aprila 1944. godine, od četnika u Obudovcu.
10. SAVO RADULOVIĆ - sin Jove i majke Đuke rođene Lazić, Srbin, rođen 1923. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 19. septembra 1941. godine. Kao borac Ozrenskog NOP odreda, u četi Miloša Kupresa, poginuo je 13. januara 1942. godine, u borbi protiv Hadžiefendićeve legije u Turiji kod Lukavca.
11. DANKO SAVIĆ - sin Riste i majke Sare rođene Ilić, Srbin, rođen 1909. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 1943. godine, jer je kao predsjednik NOO aktivno i organizovano radio za NOP. Radi svoje aktivnosti više puta je proganjan, maltretiran i tučen od četnika. Od poslјedica navedene torture umro je 20. februara 1945. godine.
12. MARKO SIMEUNOVIĆ - sin Jove i majke Ruže rođene Marković, Srbin, rođen 1896. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od oktobra 1943. godine, od kada je odbornik NOO i aktivni i organizovani saradnik NOP. Radi njegove aktivnosti, 14. aprila 1944. godine, četnici su ga ubili u Gornjoj Slatini.
13. MILAN SIMEUNOVIĆ - sin Pere, Srbin, rođen 1897. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od maja 1943. godine. Kao borac Vojvođanske brigade poginuo 1944. godine na Batinoj Skeli.
14. PERO SIMEUNOVIĆ - sin Milana, Srbin, rođen 1923. godine u selu Gajevi, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od maja 1943. godine. Kao borac Vojvođanske brigade poginuo 1944.
godine na Batinoj Skeli.
15. KOJO STANIŠIĆ - sin Ljuboja i majke Joke rođenePopović, Srbin, rođen 1908. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 1943. godine od kada je odbornik NOO i aktivni i organizovani saradnik NOP, radi čega su ga, marta 1944. godine, četnici ubili u Batkuši.
16. OBREN STEVIĆ - sin Gavre, Srbin, rođen 1925. godine u selu Gornja Slatina, opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od avgusta 1943. godine. Kao borac Šeste istočno bosanske brigade poginuo marta 1944. godine, u borbi protiv Nijemaca kod Živinica.
17. PETAR CRNјAKOVIĆ - sin Tome i majke Rose rođene Despić, Srbin, rođen 1924. godine u selu Gornja Slatina (Gajevi), opština Bosanski Šamac. Zemlјoradnik, u NOB od 1943. godine. Kao borac Posavsko trebavskog NOP odreda razbolio se i upućen kući. Umro 20. januara 1945. godine. 

1 коментар :

Kalendar

Izdvajanje Srednje Slatine iz Opštine Gradačac

  UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZDVAJANJU, PRIPAJANJU, RAZDVAJANJU I PROMJENAMA NAZIVA POJEDINIH NASELJENIH MJESTA     Na osnovu člana 172. U...

Popularni postovi